Categories
BLOG

og ag

Block or report ag-og

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Create your own GitHub profile

Sign up for your own profile on GitHub, the best place to host code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.

Popular repositories

ag-og doesn’t have any public repositories yet.

0 contributions in the last year

 • 2020
 • 2019

Contribution activity

 • © 2020 GitHub, Inc.
 • Terms
 • Privacy
 • Cookie Preferences
 • Security
 • Status
 • Help
 • Contact GitHub
 • Pricing
 • API
 • Training
 • Blog
 • About

You can’t perform that action at this time.

You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.

GitHub is where ag-og builds software.

Ledende leverandør av prosessutstyr

Støvfiltrering

Vannbehandling

Pulverhåndtering

Pumper

Avfukting

Tørking

Aktuelt

X-CLASS kjemikaliepumper

X-CLASS pumpen fra AG representerer en milepæl for håndtering av aggressive og slitende medier

Service og vedlikehold

Alt utstyr krever vedlikehold og jevnlig oppfølging og ettersyn øker levetid og oppetid.

Få kontroll på innemiljøet – spar penger

Hva må til for å bedre arbeidsmiljøet, minimere helseplager, redusere diffuse utslipp og mekanisk slitasje?

Produktområder

Støvfiltrering

Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjonen, for å få et optimalt produkt.

Vannbehandling

AG har et stort produktprogram innen vann- og prosessteknikk. Vi designer og leverer komplette filtersystemer og renseanlegg for drikkevann, prosessvann og avløpsvann. Våre produkter er tilpasset kravene for alle bransjer.

Pulverhåndtering

Håndtering av pulver og granulater inngår i de fleste produksjons- og industriprosesser. AG tilbyr et komplett program med løsninger og komponenter som ivaretar dagens krav til et moderne produksjonsanlegg.

Pumper

Pumpeteknikk har vært en kjernevirksomhet i AG siden starten i 1926. Vi representerer velrenommerte produsenter og leverer pumper for de fleste applikasjoner. Komplette rammemonterte løsninger er en spesialitet.

Avfukting

Luftavfuktning basert på sorpsjonsteknologi spiller en viktig rolle innen en rekke bransjer. Alfsen og Gunderson leverer avfuktere til bl.a. shipping, offshore, næringsmiddel, farmasøytisk, forsvaret, vannverk, kraftverk og lagerhaller.

Tørking

Alfsen og Gunderson har lang tradisjon på levering av tørkeanlegg for fisk og trelast. Klippfiskens kvalitet er forbedret ved kombinasjon av varmepumpe med sorpsjonsavfukter. Trelast gis den beste behandling i våre kammer og kanaltørker.

Alfsen og Gunderson AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Norway

Prosessutstyr vannteknikk, luftteknikk, tørketeknikk, pulverteknikk pumper og prosessteknikk